Melipotis fasciolaris

Fasciolated Melipotis (Melipotis fasciolaris) a new to Allen Acres and to Louisiana in Bugguide.